Algemene Voorwaarden

Tijdens de Ugly Sweater Run doen we onze uiterste best om een sportieve leuke sfeer te creëren. Helaas bestaat er altijd een risico dat er onverwachte dingen gebeuren. Lees daarom onderstaande voorwaarden voor deelname even door.

Deelname aan de Ugly Sweater Run is op eigen risico
Running Matters, de organisatie van de Ugly Sweater Run aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, opgelopen tijdens het evenement. Deelnemers worden dringend verzocht om op de achterkant van hun startnummer naam, telefoonnummer en nood telefoonnummer te schrijven voor geval van nood en eventueel medicijngebruik en mogelijke medische risicofactoren te vermelden. Ook indien je gebruik maakt van het startnummer van iemand anders, graag je eigen gegevens op de achterzijde van het startnummer noteren.

Geen waardevolle spullen in garderobe
Tijdens de Ugly Sweater Run verzorgen wij een plek waar je gratis een jas of tas kan achterlaten. Wij doen ons best op je spullen te letten maar we accepteren geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal.

Startbewijs overdragen aan iemand anders
Je kunt je startbewijs overdragen aan iemand anders. Het is niet nodig om de overdracht van startbewijs te melden bij de organisatie. Er vind geen wedstrijdtiming plaats dus op het startbewijs bevind zich geen chip. Als je je startbewijs aan een ander afstaat vragen we je om deze persoon te wijzen op deze voorwaarden voor deelname. Besef je wel dat de naam die op het startnummer gedrukt word is van diegene die zich oorspronkelijk heeft ingeschreven. De startnummers worden een paar weken van te voren gedrukt, dus die naam kunnen we niet aanpassen.

Wijzigingen of annuleren evenement In geval van nood of onmacht
Running Matters behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, of als we denken dat dit nodig is, de vermelde data en tijden van het evenement te wijzigen, dan wel het evenement af te lassen. In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan deelnemer plaatsvinden.

Annuleren inschrijving
Tot  en met zaterdag 30 november 2019 kun je je inschrijving annuleren. Wij verzoeken je in dit geval contact met ons op te nemen via niek@runningmatters.nl. Wanneer je deelname is geannuleerd, krijg je het inschrijfgeld, min € 2,50 administratiekosten en min donaties voor Save the Children, teruggestort op je bankrekening. Vanaf zaterdag 1 december kun je niet annuleren en wordt er geen restitutie gegeven van het inschrijfgeld.

Portretrecht
Door deel te nemen verleen je bij voorbaat toestemming aan ons als organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop jij als deelnemer zichtbaar bent ter promotie van een van onze evenementen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat dit weten en we houden hier rekening mee.